1.tif

Nimiweyihtin Kihokeyan

2.tif

Āwa nīya māwaci nitotem

Sarah. Wīya wiko cīki ēta nīya.

3.tif

Nimiweyihtin kiyokwak nīya māwaci nitotem Sarah. Nīya nikiyokwaw wīya kekāc tahtokiskaw.

 

4.tif

Inimiweyintin kiyokwak nīya

nitosis Donna, espi wīya atoskew.

 

5.tif

Nīya nitosis Donna atoskew ōma atāwekamik. Wīya tapitawi

miweyihtam kawapamit.

 

6.tif

Nīya nimewihtin pōsiyan kawasakaweposkat. Mina nikiyokwaw nīya niciwan mīna nitotem, askaw nīya nitotem mīna nīya posinan kawaskawepiskat mamawi.

7.tif

 

Nīyanan posinan nīyanan ochi

kawaskawepiskat, esko ōma sīpīy mīna ekwa ninto pakasimowina.

 

8_9.tif

Nimewiyihtin kiyokwak nohkōm mīna nīya nimosom.

8_9.tif

Nīya nohkom mīna nimosom tapitawe nitacmostakwananak.

10.tif

Nimewiyinhtin kiyokwak nipāpās mistātimaw.

11.tif

Nīya nitasamaw wīya masokosiya mīna, askaw nīya nimīyaw nipāpāpas

mistatomoma ōma picikas.

 

12.tif

 

Ōma sokwayach kisikaw nīya

nimewiyihtin, kikowak nimāmā mīna nipapāpā. Niweytamwaw nimāmā mīna nipapa kakiyaw ōma nīya kisikaw.